Τι να το κάνω


lyrics translation from greek


Τι να το κάνω

Τι να το κάνω που σου παίρνω δυο φιλιά
στα κλεφτά
Τι να το κάνω
Τι να το κάνω που σκορπάει κάθε ματιά
μια φωτιά
Τι να το κάνω


Σε κάθε όνειρο νομίζω πως σε πιάνω
και όταν βρισκόμαστε σε χάνω
Τι να το κάνω


Εγώ θέλω να σε ‘χω σε αυτήν τη ζωή
και από τον εαυτό μου πιο πάνω
να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή
πως για σένα μπορώ να πεθάνω

Που σ’ αγαπώ και μ’ αγαπάς
τι να το κάνω
σου απαγορεύεται
δεν μου επιτρέπεται το κάτι παραπάνω


Τι να το κάνω που χτυπάει δυνατά
η καρδιά
τι να το κάνω
Τι να το κάνω που σου κλέβω μια αγκαλιά
στα κλεφτά
Τι να το κάνωWhat should I do with it

What should I do it, that I take from you two kisses
Surreptitiously
What should I do with it
What should I do with it, that every sight scatters
Fire
What should I do with it


In every dream I think that I catch you
And when we find each other I lose you
What should I do with it


I want to have you in this life
Higher than myself
For you to be able to see every moment
That I can die for you

With th I love you and you love me
What should I do with it
It's prohibited to you
And it's not allowed to me something higher


What should I do with it, that is strongly beating
The heart
What should I do with it
What should I do with it, that I steal from you an embrase
Surreptitiously
What should I do with it


Translated by Marina Boronina
Что мне с этим делать

Что мне с этим делать, что я у тебя забираю два поцелуя
Украдкой
Что мне с этим делать
Что мне с этим делать, что разбрасывает каждый взгляд
Огонь
Что мне с этим делать


В каждой мечте, я думаю, что я тебя ловлю
И когда мы встречаемся, я тебя теряю
Что мне с этим делать


Я хочу, чтобы ты была у меня в этой жизни
И больше, чем самого себя
Чтобы ты видела в любой момент,
Что ради тебя могу умереть

С тем, что я люблю тебя, и ты меня любишь
Что мне с этим делать
Тебе запрещается,
Мне не разрешается нечто большее


Что мне с этим делать, что бьется сильно
Сердце
Что мне с этим делать
Что мне с этим делать, что у тебя краду объятье
Украдкой
Что мне с этим делать


Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Κωνσταντίνος Αργυρός
Константинос Аргирос
Konstantinos Argiros