Ποτέ, ποτέ, ποτέ


lyrics translation from greek


Ποτέ, ποτέ, ποτέ

Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη
ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτε
και ας είναι η ζωή μεγάλη.


Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος
ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
είσαι ο έρωτας ο μεγάλος.


Δεν υπάρχουν νόμοι
και κλεισμένοι δρόμοι
όσο θά 'μαστε μαζί,
είμαστε διαβάτες,
έξω από τους χάρτες,
ίσως κι έξω απ' τη ζωή.


Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
η αγάπη μας δεν θα σβήσει
ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
ούτε ο χρόνος θα τη νικήσει.


Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
δεν θ' αφήσω τα δυο σου χέρια.
Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ
που με πάνε μέχρι τ' αστέρια.Never, never, never

Never, never, never, never
Another one will get into my heart
Never, never, never, never
Even though the life is big.


Never, never, never, never
Another one will get into my heart
Never, never, never, never
You are the big love.


There are no laws
And closed roads
As long as we are together
We are travelers
Outside the maps
And, perhaps, outside life.


Never, never, never, never
Our love will not die out
Never, never, never, never
Neither time will conquer it.


Never, never, never, never
I will not leave your two hands
Never, never, never, never
Which take me to the stars.


Translated by Marina Boronina
Никогда, никогда, никогда

Никогда, никогда, никогда, никогда
Не войдет в мое сердце другая
Никогда, никогда, никогда, никогда
И пусть жизнь долгая.


Никогда, никогда, никогда, никогда
Не войдет в мое сердце другой
Никогда, никогда, никогда, никогда
Ты любовь большая.


Не существует законов
И закрытых дорог
Пока мы будем вместе
Мы путники
Вне карт
Может, и вне жизни.


Никогда, никогда, никогда, никогда
Любовь наша не погаснет,
Никогда, никогда, никогда, никогда
Даже время ее не победит.


Никогда, никогда, никогда, никогда
Я не оставлю твоих рук
Никогда, никогда, никогда, никогда
Которые меня ведут к звездам


Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Yannis Parios