Μάκης Χριστοδουλόπουλος

Makis Christodoulopoulos

list of songs with translations, biography, discography


Songs
Удивляюсь
I wonder
Я возвращаюсь из ночи
I come back from the night
Одну песню спой мне еще
Sing me one more song
И мало-помалу
And bit by bit
Все тебя напоминает
All reminds you
Я люблю тебя, потому что ты красивая
I love you because you are beautiful
Дикий цветок
Wild flower
Твой грех (Пальцы)
Your sin (Fingers)
Поделиться: