Γιάννης Αργύρης

Yannia Argiris

list of songs with translations, biography, discography

Songs
Пойдем со мной
Come with me
Не уставай любить меня
Don't get tired of loving me

Music for the songs
Кто-то празднует
Someone celebrates

Lyrics for the songs
Пойдем со мной
Come with me
Не уставай любить меня
Don't get tired of loving me
Поздравляю
Many years
Поделиться: