Δεν επιτρέπεται

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δεν επιτρέπεται
Εκτελεστής:
Νατάσα Θεοδωρίδου

Φύγε κι άσε με να ζήσω
τη ζωή μου πάλι
δεν μπορώ να σ΄αγαπήσω
δεύτερη φορά
και να θέλω να γυρίσω
κάτι δεν μ΄αφήνει
κάτι με κρατάει πίσω
κι όλο με πονά

Κι ότι ζήσαμε παρέα
πρέπει τώρα να ξεχάσεις
πιο καλά θα΄σαι μακριά μου
πιο καλά κι εγώ


Να μου μιλάς όπως παλιά
δεν επιτρέπεται
κι όταν με βλέπεις
μη με παίρνεις αγκαλιά
να μ΄αγαπάς ν΄ανησυχείς
απαγορεύεται
γιατί δε θέλω να θυμάμαι άλλο πια
γιατί δε θέλω να θυμάμαι άλλο πια


Κι αν μπορεί να σ΄αγαπάω
τι θα ωφελήσει
δεν υπάρχει άλλη λύση
μόνο ο χωρισμός
κι αν τηλέφωνα με παίρνεις
δεν μιλάς και κλείνεις
η ανάσα σου μιλάει
και μου λέει πως

ότι ζήσαμε θυμάσαι
και αφάνταστα λυπάσαι
απορείς κι όλο φοβάσαι
απορώ κι εγώ


Να μου μιλάς όπως παλιά
δεν επιτρέπεται
κι όταν με βλέπεις
μη με παίρνεις αγκαλιά
να μ΄αγαπάς ν΄ανησυχείς
απαγορεύεται
γιατί δε θέλω να θυμάμαι άλλο πια
Not allowed

Go away and let me live
my life again.
I can't fall in love with you
second time,
and to want to return
something doesn't allow me,
something keeps me behind,
and all the time hurts me.

And what we lived together
you must now forget,
better for you to be away from me,
better also for me.


To speak with me as before
is not allowed,
and when you see me
don't embrace me.
To love me, to worry
is forbidden,
because I don't want to remember anymore,
because I don't want to remember anymore.


Although, maybe, I love you
What would be the benefit?
There's no other solution,
only parting.
Although when you call me
you don't speak and hang up,
your breath is speaking
and tells me that

what we lived together
you remember and unimaginably feel sorry,
you wonder and all the time you are afraid
and I wonder too.


To speak with me as before
is not allowed,
and when you see me
don't embrace me.
To love me, to worry
is forbidden,
because I don't want to remember anymore.Translated by Marina Boronina
Не разрешается
Исполнитель:
Наташа Феодориду

Уйди и оставь меня жить
Мою жизнь снова,
Не могу тебя полюбить
Второй раз.
И хотеть вернуться
Что-то мне не дает,
Что-то меня тянет назад
И все мне причиняет боль.

И что жили вместе,
Сейчас надо тебе забыть
Лучше, чтобы ты был далеко от меня,
Лучше, чтобы и я.


Говорить со мной как раньше
Не разрешается
И когда меня видишь,
Не заключай меня в объятья
Любить меня тебе, волноваться
Запрещается,
Потому что не хочу вспоминать больше,
Потому что не хочу вспоминать больше.


Даже если, может, я тебя люблю,
Какая от этого польза?
Не существует другого решения,
Только расставание
Даже если звонишь мне,
Не говоришь и бросаешь трубку.
Твое дыхание разговаривает
И мне говорит, что

О том, что прожили вместе, ты вспоминаешь
И невообразимо сожалеешь,
Удивляешься и все боишься,
Удивляюсь и я


Говорить со мной как раньше
Не разрешается
И когда меня видишь,
Не заключай меня в объятья
Любить меня тебе, волноваться
Запрещается,
Потому что не хочу вспоминать большеTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Not allowed (Δεν επιτρέπεται) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νατάσα Θεοδωρίδου
Наташа Феодориду
Natasa 8eodwridou

Поделиться: