Αγάπη μου αγέννητη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αγάπη μου αγέννητη

Όλοι έχουν κάποιον, κάποιον να αγαπάν
εγώ κανέναν
Όλοι έχουν κάπου, κάπου να ακουμπάν
εγώ κανέναν
Όλοι έχουν πόρτα, πόρτα να χτυπάν
εγώ δεν έχω
έλα αγαπημένη δεν αντέχω


Πότε, πότε θα ‘ρθεις ηλιογέννητη
αγάπη μου αγέννητη
αγάπη μου αγέννητη


Όλοι έχουν κάποιον, κάποιον να μιλάν
εγώ κανέναν
Όλοι έχουν κάπου, κάπου να ξεσπάν
εγώ κανέναν
Όλοι κάποιο χέρι έχουν να κρατάν
εγώ δεν έχω
έλα αγαπημένη δεν αντέχω


Πότε, πότε θα ‘ρθεις ηλιογέννητη
αγάπη μου αγέννητη
αγάπη μου αγέννητη
My unborn love

Everybody has someone, someone to love
I (don't have) anyone
Everybody has somewhere, somewhere to lean
I (don't have) anyone
Everybody has a door, a door to knock
I don't have
Come, dear, I don't endure


When, when will you come, sun-born
My unborn love
My unborn love


Everyone has someone, someone to speak
I (don't have) anyone
Everyone has somewhere, somewhere to wreak
I (don't have) anyone
Everyone has some hand to hold
I don't have
Come, dear, I don't endure


When, when will you come, sun-born
My unborn love
My unborn loveTranslated by Marina Boronina
Любовь моя нерожденная

У всех есть кто-то, кто-то, чтобы его любить,
У меня - никого,
У всех есть куда, куда им опереться,
У меня - никого,
У всех есть дверь, дверь, в которую стучат,
У меня нет,
Приходи, любимая, не могу я.


Когда, когда ты придешь, солнцерожденная,
Любовь моя нерожденная,
Любовь моя нерожденная.


У всех есть кто-то, кто-то, чтобы с ним разговаривать,
У меня - никого,
У всех есть где, где им выместить гнев,
У меня - никого,
У всех есть рука, чтобы держать,
У меня нет,
Приходи, любимая, не могу я.


Когда, когда ты придешь, солнцерожденная,
Любовь моя нерожденная,
Любовь моя нерожденная.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song My unborn love (Αγάπη μου αγέννητη) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: