Το πουλί

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Το πουλί
Εκτελεστής:
Χρηστάκης

Δε θέλω μόνιμη αγκαλιά δε θέλω μόνιμα φιλιά
δεν θέλω έλεγχο τι κάνω και που πάω
τι ώρα γύρισα εχθές, με ποιες αλήτευα προχθές
τέτοια σκλαβιά δεν τη μπορώ δεν τη βαστάω


Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί
για μια μονάχα θηλυκιά να κελαηδάω
θα χτίσω είκοσι φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές
από κανάρα σε κανάρα θα πετάω


Θέλει η ζωή μας αλλαγές και ας τσαντίζονται πολλές
δεν δίνω φράγκο κάθε μια τι θα μου σούρει
και το πουλί για να τραφεί πρέπει ν’ αλλάζει τη τροφή
κι όχι σκέτο κανναβούρι κανναβούρι
Птица
Исполнитель:
Христакис

Я не хочу постоянного объятья, не хочу постоянных поцелуев
Не хочу контроля, что я делаю и куда иду
Во сколько вернулся вчера, с кем гулял позавчера
Такое рабство не терплю, не выношу


Я буду жить свободной птицей, а не посмешищем в клетке
Для одной лишь самки петь
Я совью двадцать гнезд, и раз мне нравятся объятья
От канарейки к канарейке буду летать


Требует жизнь наша изменений, и пусть распаляются многие
Не дам и гроша каждый раз, когда мне будет свистеть
И чтобы птице кормиться, надо поменять питание
А не просто конопляное семя, конопляное семяTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Χρηστάκης
Христакис
Xrhstakhs

Поделиться: