Δεν είναι έτσι η αγάπη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δεν είναι έτσι η αγάπη
Στίχοι:
Νινή Ζαχά
Μουσική:
Νινή Ζαχά
Εκτελεστής:
Αλέκα Κανελλίδου

Μα δεν είναι έτσι η αγάπη
κι αν δε μάθεις να κλαις "σ’ αγαπώ" να μη λες
γιατί δεν είναι έτσι η αγάπη
και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς.


Σου λέω δεν είν’ έτσι η αγάπη
ούτε καν στα κοινά τα βιβλία τα φτηνά
ναι, δεν είναι έτσι η αγάπη
και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς.


Και τις χαρές της για να τις βρεις
πρέπει να ξέρεις να υποχωρείς
γιατί αν σε πνίγει ο εγωισμός
θάρθει ο χωρισμός.


Σου λέω δεν είν’ έτσι η αγάπη
μη με ταλαιπωρείς, ψάξε άλλη να βρεις
γιατί δεν είν’ έτσι η αγάπη
και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς.
Love is not like this
Lyrics:
Nini Zaha
Music:
Nini Zaha
Performer:
Aleka Kanellidou

But love is not like this
And if you don't learn to cry, you don't say "I love you"
Because love is not like this
And you don't love without being hurt


I tell you, love is not like this
Not even in usual cheap books
Yes, love is not like this
And you don't love without being hurt


And to find the joys
You have to know to retreat
Because if the egoism suffocates you
Breakup will come


I tell you, love is not like this
Don't torment me, find another one
Because love is not like this
And you don't love without being hurtTranslated by Marina Boronina
Это не любовь
Слова:
Нини Заха
Музыка:
Нини Заха
Исполнитель:
Алека Канеллиду

Но это не любовь
И если не узнаешь, как плакать, "я люблю тебя" не говоришь
Потому что это не любовь
И ты не любишь, если тебе не больно


Я тебе говорю, это не любовь
Даже в обычных книгах дешевых
Да, это не любовь
И ты не любишь, если тебе не больно


И радости чтобы найти
Ты должен уметь отступать
Потому что если тебя душит эгоизм
Придет расставание


Я тебе говорю, это не любовь
Не мучай меня, поищи другую
Потому что это не любовь
И ты не любишь, если тебе не больноTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidoy

Поделиться: