Το σ΄ αγαπώ μπορεί

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Το σ΄ αγαπώ μπορεί
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Μη μου δικαιολογηθείς
μη μου εξηγείς
πες μου σ’ αγαπώ
τίποτα άλλο,

τίποτα άλλο μη μου πεις
για να ξαναρθείς
μόνο ένα απλό
σ’ αγαπώ


Τι θες ν’ ακούσω πια
τώρα που καμιά,
καμιά συγγνώμη
δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί,
μόνο αυτό μπορεί
μες στην καρδιά να μπει
να τη ζεστάνει


Μη μου δικαιολογηθείς
μη μου εξηγείς
ένα σ’ αγαπώ
θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες,
κλείνει τις πληγές
μόνο ένα απλό
σ’ αγαπώ
«I love you» can
Performer:
Dimitra Galani

Don't make me excuses,
Don't give me explanations,
Tell me "I love you",
Nothing else

Do not tell me anything else
To come again
Only a simple
"I love you"


What do you want not for me to hear
Now, when no,
No "sorry"
Is enough

"I love you" can
Only it can
Enter the heart
And to warm it up


Don't make me excuses,
Don't give me explanations,
One "I love you",
Only I want

Do not tell me anything else
It closes the wounds
Only a simple
"I love you"Translated by Marina Boronina
«Я люблю тебя» может
Исполнитель:
Димитра Галани

Не оправдывайся мне,
Не объясняй мне
Скажи мне "я люблю тебя",
Ничего другого

Ничего другого не говори мне,
Чтобы придти снова
Одно лишь простое
"Я люблю тебя"


Что ты хочешь, чтобы я услышала теперь
Сейчас, когда никакого,
Никакого "извини"
Не хватит

"Я люблю тебя" может,
Только оно может
В сердце войти,
Чтобы его согреть


Не оправдывайся мне,
Не объясняй мне
Одно "я люблю тебя"
Я лишь хочу

Ничего другого не говори мне,
Оно закрывает раны
Одно лишь простое
"Я люблю тебя"Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться: