Ξημερώματα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ξημερώματα

Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα
μια δε μου μιλάς
μια μου λες πως μ' αγαπάς
ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω
ξημερώματα δίνεις δικαιώματα


Δύο, δύο ώρες περιμένω να γυρίσεις
δύο ώρες περιμένω μα θα αργήσεις
δύο, δύο καρδιές που 'γίναν μία θα τελειώσω
δε με νοιάζει πλέον αν θα σε προδώσω


Πόσα, πόσα έκανα εγώ για να σε έχω
όλα αυτά τελειώσανε δεν το αντέχω
πρέπει να κοιτάξω λίγο και τον εαυτό μου
πάνω απ' όλα βάζω τον εγωισμό μου
Daybreak

At daybreak you give permission
At one moment you don't speak to me
At another you say you love me
At daybreak I come back and I don't recognize myself
At daybreak you give permission


Two, two hours I'm waiting for you to come back
Two hours I'm waiting, but you will be late
Two, two hearts, which became one, I will finish
I don't care if I betray you


How much, how much I have done to have you
All this is finished, I can't stand it
I have to look after myself
I put my egoism above allTranslated by Marina Boronina
Рассветы

На рассвете ты даешь разрешение
То со мной не разговариваешь,
То мне говоришь, что меня любишь
На рассвете я возвращаюсь и себя не узнаю
На рассвете ты даешь разрешение


Два, два часа я жду, пока ты вернешься
Два часа я жду, но ты опоздаешь
Два, два сердца, что стали одним, я прикончу
Мне не волнует уже, предаю ли я тебя


Сколько, сколько я сделал для того, чтобы ты была у меня
Все это закончилось, я этого не выношу
Надо мне последить немного и за собой
Превыше всего я ставлю эгоизм свойTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Κωνσταντίνος Αργυρός
Константинос Аргирос
Kwnstantinos Argyros

Поделиться: