Σ’ ευχαριστώ, καρδιά μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Σ’ ευχαριστώ, καρδιά μου

Σ’ ευχαριστώ, καρδιά μου,
που ξέρεις να αγαπάς,
που ξέρεις, καρδιά μου,
που ξέρεις να πονάς.


Τι κι αν καρδιοχτυπώ
κι αν νιώθω πόνο καμιά φορά,
φτάνει που αγαπώ,
αυτό μονάχα είναι χαρά.


Τι κι αν πονώ, σ’ αγαπώ,
ο πόνος είν’ γλυκός,
τι κι αν θρηνώ, σ’ αγαπώ
κι ο θρήνος ο πικρός
γλυκό έχει σκοπό.


Σ’ ευχαριστώ, καρδιά μου,
που ξέρεις να αγαπάς,
σ’ ευχαριστώ, καρδιά μου,
που ξέρεις να πονάς
που ξέρεις να πονάς


Σ’ ευχαριστώ, καρδιά μου,
που ξέρεις να αγαπάς
Thank you, my heart

Thank you, my heart
That you know to love
That you know, my heart
That you know to feel pain


So what, that I feel the heart beating
So what, that I feel pain some time
It is enough that I love
Only this is the joy


So what, that I feel pain, I love you
The pain is sweet
So what, that I'm crying, I love you
And the bitter crying
Has a sweet aim.


Thank you, my heart
That you know to love
Thank you, my heart
That you know to feel pain
That you know to feel pain


Thank you, my heart
That you know to loveTranslated by Marina Boronina
Спасибо тебе, сердце мое
Исполнитель:
Надя Константопулу

Спасибо тебе, сердце мое
За то, что умеешь любить
За то, что знаешь, сердце мое
За то, что умеешь болеть


Ну и что, что я ощущаю биение сердце
Ну и что, что я чувствую боль иной раз
Достаточно того, что я люблю
Лишь это радость


Ну и что, что мне больно, я люблю тебя
Боль сладка
Ну и что, что я рыдаю, я люблю тебя
И у плача горького
Сладкая цель


Спасибо тебе, сердце мое
За то, что умеешь любить
Спасибо тебе, сердце мое
За то, что умеешь болеть
За то, что умеешь болеть


Спасибо тебе, сердце мое
За то, что умеешь любитьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Νάντια Κωνσταντοπούλου
Надя Константопулу
Nantia Kwnstantopoulou

Поделиться: