Φύγε

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Φύγε
Εκτελεστής:
Ρίτα Σακελλαρίου

Φύγε, πιο καλά να 'μαι μόνη μου
φύγε, ησυχία να βρω
φύγε, να γελάσουν τα χείλη μου
και να τραγουδώ


Ελεύθερο να 'μαι πουλί
γίνει η καρδιά σου μιά φυλακή


Φύγε, πιο καλά να 'μαι μόνη μου
φύγε, άλλο πια δε μπορώ
φύγε, τη ζωή μου να χαίρομαι
όπως θέλω εγώ.
Go away
Performer:
Rita Sakellarioy

Go away, better for me to be alone
go away, for me to find peace
go away, for my lips to smile
and I will sing.


I want to be a free bird
your heart becomes a prison


Go away, better for me to be alone
go away, I can't stand it anymore
go away, for me to enjoy my life
the way I want.Translated by Marina Boronina
Уходи
Исполнитель:
Рита Сакеллариу

Уходи, лучше я буду одна,
Уходи, я успокоюсь,
Уходи, улыбнутся губы мои,
И я буду петь


Чтобы мне быть я буду птицей,
Становится сердце твое тюрьмой


Уходи, лучше я буду одна,
Уходи, больше не могу,
Уходи, жизни я буду радоваться,
Как я того хочуTranslated by Marina Boronina
Notes
I was not able to find the text in Greek, so I have written what I hear.
Albums and collections
Song Go away (Φύγε) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Ρίτα Σακελλαρίου
Рита Сакеллариу
Rita Sakellariou

Поделиться: