Λαμπάδες

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Λαμπάδες
Εκτελεστής:
Δημήτρης Μπάσης

Χιλιάδες λαμπάδες και χρώματα
κι αρώματα της εξοχής
πώς μοιάζει ο κόσμος την άνοιξη
σαν πίνακας ζωγραφικής


Αφού τίποτα δεν ορίζουμε
σαν λαμπάδες μόνο φωτίζουμε
ας μπορούσαμε να κρατήσουμε
την ευτυχία μιας στιγμής


Απ' όλες τις τέχνες πιο δύσκολη
είναι η τέχνη να ζεις
Candles
Performer:
Dimitris Basis

Thousands of candles and colors
And aromas of countryside
How the world resembles in spring
A picture of painting


As we don't determine anything
Like candles we are shining only
Let us be able to keep
The happiness of a moment


From all the arts the most difficult
Is the art of to live.Translated by Marina Boronina
Свечи
Исполнитель:
Димитрис Басис

Тысячи свечей и оттенков цветов
Ароматов за городом
Как похож мир весной
На картину художника


Поскольку ничем не распоряжаемся,
Как свечи только светим,
Если б могли бы мы удержать
Счастье мгновения.


Среди всех искусств самое сложное -
Искусство жить.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Candles (Λαμπάδες) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dhmhtrhs Mpashs

Поделиться: