Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε
τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους
παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε
ονόματα και βλέμματα και δρόμους


Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
που θυμάσαι και θυμάμαι
τίποτα δε χάθηκε ακόμα
όσο ζούμε και πονάμε
χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
μόνο τρόπο να κοιτάνε


Κι αν άλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι
αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας
χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτι
αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας
Eyes do not change color

We will find again each other in the same lands
We will place the hands on the shoulders
To recall old songs
Names, sights and roads


Eyes do not change the color
Which I remember and you remember
Nothing is lost yet
As long as we live and feel pain
Eyes do not change the color
Only the way they look


Even if our friends have changed a little
We are changed in our turn either
One night we have got lost in Pangrati
But we see each other in our dreamsTranslated by Marina Boronina
Цвет не меняют глаза

В тех же краях снова встретимся,
Руки положим на плечи,
Старые песни вспомним,
Имена, взгляды и дороги.


Цвет не меняют глаза,
Которые ты помнишь и помню,
Ничего не потеряно еще,
Пока живем и нам больно,
Цвет не меняют глаза,
Только манеру смотреть.


Даже если изменились друзья наши немножко,
Изменились и мы в свою очередь,
Затерялись ночью в Панграти,
Но видимся в мечтах наших.Translated by Marina Boronina
Notes
Pangrati is a neighborhood in the Municipality of Athens, Greece.
Albums and collections
Song Eyes do not change color (Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Γεράσιμος Ανδρεάτος
Герасимос Андреатос
Gerasimos Andreatos

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Look video, clip and/or listen to audio
Πέγκυ Ζήνα
Пегги Зина
Pegky Zhna

Look video, clip and/or listen to audio
Φωτεινή Δάρρα
Фотини Дарра
Foteinh Darra

Поделиться:
1