Ξαφνικά η καρδιά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ξαφνικά η καρδιά
Εκτελεστής:
Δημήτρης Μπάσης

Φως μου είχες στη ζωή μου μια θέση
ποτέ στα μάτια μου εσύ δεν είχες πέσει
σ' είχα χρυσάφι και στολίδι στα μαλλιά
όμως συννέφιασε το φως σου ξαφνικά


Ξαφνικά η καρδιά χωρίς αιτία
την αγάπη που 'χε ένιωσε αμαρτία
ξαφνικά η καρδιά χωρίς μια λέξη
τόση αγάπη πια δεν μπόρεσε ν' αντέξει


Ήσουν πάντα στη ζωή μου ένα αστέρι
τη σκοτεινιά μου έκανες μέρα μεσημέρι
δεν έχει νόμο όμως του ανθρώπου η καρδιά
και επιλέγει λάθος δρόμο ξαφνικά
Suddenly the heart
Performer:
Dimitris Basis

My light, you had place in my life
You have never fallen in my eyes
I had you as gold and adornment in the hair
But your light have become clouded


Suddenly the heart without reason
Felt the love, which it had, as sin
Suddenly the heart without a word
So much love could not endure anymore


You have always been a star in my life
You have made the darkness in broad daylight
But the heart does not follow the law of human
And suddenly chooses wrong wayTranslated by Marina Boronina
Внезапно сердце
Исполнитель:
Димитрис Басис

Свет мой, у тебя было в жизни моей место,
Никогда в моих глазах ты не падала
Ты была для меня золотом и украшением в волосах
Однако, покрылся тучами твой свет внезапно


Внезапно сердце без причины
Любовь, которой обладало, ощутило грехом
Внезапно сердце без единого слова
Такую любовь больше не смогло вынести


Ты всегда была в моей жизни звездой
Темноту ты мне сделала среди бела дня
Но не следует закону человека сердце
И выбирает неверную дорогу внезапноTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Suddenly the heart (Ξαφνικά η καρδιά) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dhmhtrhs Mpashs

Поделиться: