Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου
Στίχοι:

Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου
το μεράκι το κρυφό
αν σε χάσω θα πεθάνω
απ`τον κόσμο θα χαθώ.


Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου
της καρδιάς μου η χαρά
αν μ`αφήσεις πίστεψέ με
θα με πνίξει η συμφορά.


Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου
η καρδιά που αγαπώ
το καντήλι της ζωής μου
που αν σβήσει θα σβηστώ.
You are my person
Lyrics:

You are my person
My hidden longing
If I lose you I will die
I will vanish from the world


You are my person
Joy of my heart
If you leave me, believe me,
The misfortune will suffocate me


You are my person
The heart, which I love,
Oil lamp of my life
If it dies out, I will die out.Translated by Marina Boronina
Ты мой человек
Слова:

Ты мой человек,
Тоска моя скрытая,
Если я тебя потеряю, я умру,
Со света сгину.


Ты мой человек,
Сердца моего радость,
Если меня оставишь, поверь мне,
Меня задушит беда.


Ты мой человек,
Сердце, что я люблю,
Лампадка жизни моей,
Которую если погасить, я погасну.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σωτηρία Μπέλλου
Сотирия Беллу
Swthria Mpelloy

Look video, clip and/or listen to audio
Ανδριάνα Μπάμπαλη
Андриана Бабали
Andriana Mpampalh

Поделиться: