Αγάπα με

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αγάπα με
Μουσική:

Αγάπα με,
μ' όλα τα λάθη πού 'χω κάνει,
κράτα με.
Ένοχος είμαι απέναντί σου τά' παμε,
μα σ' αγαπώ.


Αγάπα με,
γίνομαι δρόμος να περάσεις,
πάτα με.
Έχω ανάγκη από σένα,
νιώσε με, αγάπα με.


Αγάπα με,
γιατί να ζήσω χώρια σου δε γίνεται,
νεράκι η ζωή μου και θα χύνεται
στις πέτρες δίχως νόημα γι' αυτό


Αγάπα με
και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρομαι
και γείρε πάλι απάνω μου να γείρουμε,
αγάπη μόνο αγάπη σου ζητώ.
Love me
Music:

Love me
With all mistakes which I have done
Hold me
I am guilty in front of you, we have told it,
But I love you


Love me,
I turn to a road for you to walk
Step on me
I have need in you
Feel me, love me


Love me,
Because I can't live without you
Water is my life and it will be poured
On the stones without sense, thus


Love me
And forget, come on, that I am carring away
And cling again to me for we to lay
Love, only your love I am asking forTranslated by Marina Boronina
Люби меня
Музыка:

Люби меня
Со всеми ошибками, что я сделал,
Держи меня
Виноватый я перед тобой, уже сказали,
Но я люблю тебя


Люби меня
Я становлюсь дорогой, чтобы ты прошла
Шагай по мне
У меня нужда в тебе,
Чувствуй меня, люби меня


Люби меня
Потому что прожить без тебя не получается
Водица жизнь моя, и она будет литься
По камням без смысла, поэтому


Люби меня
И забудь, ну же, как меня увлекает,
И склонись надо мной снова, чтобы мы легли
Любви, лишь любви твоей я прошуTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Love me (Αγάπα με) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πουλόπουλος
Яннис Пулопулос
Yannhs Poulopoulos

Look video, clip and/or listen to audio
Σάκης Ρουβάς
Сакис Рувас
Sakhs Roybas

Look video, clip and/or listen to audio
Νατάσα Θεοδωρίδου
Наташа Феодориду
Natasa 8eodwridou

Поделиться: