Αν, αν γυρίσεις, αν

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αν, αν γυρίσεις, αν

Αν, αν γυρίσεις, αν
θα υπάρχουν ελπίδες να ζήσω ακόμα
Αν, αν γυρίσεις, αν
θα γελάσει και πάλι το πικρό μου το στόμα.


Αν γυρίσεις, αν
θα βρω ξανά φωνή να τραγουδήσω
Αν γυρίσεις, αν
τα χέρια μου θ' απλώσω και τα σύνορα θα κλείσω
Αν γυρίσεις αν,
αν γυρίσεις αν
θα ξαναγεννηθώ.


Αν, αν γυρίσεις, αν
σαν λουλούδι στον ήλιο η ζωή μου θ΄ανθίσει
Αν, αν γυρίσεις, αν
μια σελίδα καινούρια για μένα θ' αρχίσει.
Если, если ты вернешься, если
Исполнитель:
Яннис Пулопулос

Если, если ты вернешься, если
Будут надежды прожить мне еще
Если, если ты вернешься, если
Улыбнется снова горький мой рот


Если ты вернешься, если
Я найду снова голос спеть
Если ты вернешься, если
Руки свои раскрою и границы закрою
Если ты вернешься, если
Если ты вернешься, если
Я возрожусь


Если, если ты вернешься, если
Как цветок на солнце жизнь моя расцветет
Если, если ты вернешься, если
Страница новая для меня начнетсяTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song If, if you come back, if (Αν, αν γυρίσεις, αν) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πουλόπουλος
Яннис Пулопулос
Yannhs Poulopoulos

Поделиться: