Το μονόγραμμα VII (Στόν Παράδεισο)

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Το μονόγραμμα VII (Στόν Παράδεισο)

Στόν Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί
Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στή θάλασσα


Μέ κρεβάτι μεγάλο καί πόρτα μικρή
Έχω ρίξει μές στ’άπατα μιάν ηχώ
Νά κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ


Νά σέ βλέπω μισή να περνάς στό νερό
και μισή να σε κλαίω μές στόν Παράδεισο.
The monogramm VII (In the Paradise)

In Paradise I have spotted an island
Identical to you, and a house by the sea


With a big bed and a small door
I have thrown into the depths an echo
To look at myself every morning when I wake up


To see half you to walk in the water
To mourn half you in Paradise.Translated by Marina Boronina
Монограмма VII (В раю)

В раю я приметил остров,
Точно такой же как ты, и дом у моря


С кроватью большой и дверью маленькой,
Я бросил в бездны звук,
Чтобы смотреться каждое утро, когда просыпаюсь,


Чтобы видеть половину тебя, как ты заходишь в воду,
И оплакивать половину тебя в раю.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Алкистис Протопсалти
Alkhstis Prwtopsalth

Поделиться: