Έλα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Έλα

Έλα
Έστω και μέσα στ' όνειρό μου
χτύπημα στο τηλέφωνό μου
Έστω σαν θύμηση πικρή


Έλα
Έστω σαν ζάλη στο πιοτό μου
φοβάμαι για τον εαυτό μου
όσοι αγαπούν νοιώθουν μικροί


Έλα
Μια τελευταία χάρη κάνε
ήμουν δική σου όσο να 'ναι
δεν ήμουν ένας αριθμός


Έλα
Τρέμω τη νύχτα πού 'μαι μόνη
έγιναν θάλασσες οι πόνοι
κι η απουσία σου βαθύς γκρεμός
Come

Come
At least in my dream
Ringing in my telephone
At least as bitter memory


Come
At least as giddiness in my drink
I'm afraid for myself
Those who love feel themselves little


Come
Do me a last favour
I was yours as it it had to be
I was not a number


Come
I tremble in the night, when I'm alone
The pains turned to seas
And your absence is a deep abyssTranslated by Marina Boronina
Приходи

Приходи
Хотя бы в сон мой
Звонком телефона моего
Хотя бы как воспоминание горькое


Приходи
Хотя бы головокружением в напитке моем
Я боюсь за себя
Те, что любят, чувствуют себя маленькими


Приходи
Последнее одолжение сделай
Я была твоей, сколько надо
Я не была каким-то числом


Приходи
Я дрожу ночью, когда я одна
Сделались морями боли
И отсутствие твое - глубокая безднаTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Come (Έλα) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Τζένη Βάνου
Джени Вану
Tzenh Banoy

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πλούταρχος
Яннис Плутархос
Giannhs Ploutarxos

Поделиться: