Πρόβατα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πρόβατα
Στίχοι:
Σόφη Παππά
Μουσική:
Σόφη Παππά
Εκτελεστής:
Νότης Σφακιανάκης

Βάλαμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα
σ’ ένα άσπρο σπίτι να μη λέμε ονόματα
κάποια προβατάκια πολεμούν μοναχά τους
πολεμούν τον λύκο που μπήκε στο κοπάδι τους.


Πρόβατα ξυπνάτε η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσομπανάκια βρε άιντε να κουρεύεστε
πρόβατα ξυπνάτε πιάστε τα υψώματα
λύκοι θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα


Ήταν μια αρκούδα που το λύκο φύλαγε,
φύλαγε το λύκο που τη παραφύλαγε.
Λύκε η αρκούδα δεν είναι ακίνδυνη
τώρα πληγωμένη είναι επικίνδυνη.


Πρόβατα ξυπνάτε η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσομπανάκια βρε άιντε να κουρεύεστε
πρόβατα ξυπνάτε πιάστε τα υψώματα
λύκοι θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα


Πρόβατα ξυπνάτε η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσομπανάκια βρε άιντε να κουρεύεστε
πρόβατα ξυπνάτε πιάστε τα υψώματα
λύκοι δεν θα υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν πρόβατα.




Овцы
Музыка:
Софи Паппа
Исполнитель:
Нотис Сфакианакис

Выбрали волка стеречь овец
В белом доме, не произносим имен
Некоторые овечки сражаются сами
Сражаются с волком, что вошел в их стадо


Овцы, проснитесь, ваша черед идет
И вы, пастухи, ну, идите стричься,
Овцы, проснитесь, захватите верхи,
Волки существуют, пока существуют овцы


Был медведь, который стерег волка
Стерег волка, ведь его (медведя) чересчур стерег
Волк, медведь не безопасен,
Сейчас раненый опасен.


Овцы, проснитесь, ваша черед идет
И вы, пастухи, ну, идите стричься,
Овцы, проснитесь, захватите верхи,
Волки существуют, пока существуют овцы


Овцы, проснитесь, ваша черед идет
И вы, пастухи, ну, идите стричься,
Овцы, проснитесь, захватите верхи,
Волки не существуют, если не существуют овцы



Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Sheeps (Πρόβατα) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νότης Σφακιανάκης
Нотис Сфакианакис
Noths Sfakianakhs

Поделиться: