Κυριακή σε γνώρισα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Κυριακή σε γνώρισα

Κυριακή σε γνώρισα
Κυριακή σε χάνω
θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω


Σαν άστρο εβασίλεψες
και χάθηκες χαρά μου
κι απ' τον καημό μου το βαρύ
έγινε μαύρη η Κυριακή
και σπάραξε η καρδιά μου


Κυριακή σε γνώρισα
Κυριακή σε χάνω
θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω


Είναι βαριά κι αβάσταχτη
του χωρισμού η ώρα
στο βίο μου τον σκοτεινό
έχω τον μαύρο ουρανό
για συντροφιά μου τώρα


Κυριακή σε γνώρισα
Κυριακή σε χάνω
θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω


Ας πέθαινα μια Κυριακή
για να χαρεί κι ο χάρος
να τελειώσει μια ζωή
που 'ναι για μένα φυλακή
που 'ναι για μένα βάρος


Κυριακή σε γνώρισα
Κυριακή σε χάνω
θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω
В воскресенье я с тобой познакомилась

В воскресенье я с тобой познакомилась,
В воскресенье я тебя теряю,
Хочу, чтобы было воскресенье,
Когда я умру.


Как светило ты закатился
И исчез, радость моя
И от горя моего тяжелого
Стало черным воскресенье и
Разорвалось сердце мое


В воскресенье я с тобой познакомилась,
В воскресенье я тебя теряю,
Хочу, чтобы было воскресенье,
Когда я умру.


Тяжел и невыносим
Расставания час
В жизни моей темной
У меня темное небо
В качестве компании моей сейчас


В воскресенье я с тобой познакомилась,
В воскресенье я тебя теряю,
Хочу, чтобы было воскресенье,
Когда я умру.


Пусть бы я умерла одним воскресеньем
И порадовалась бы смерть
Что закончилась одна жизнь
Которая для меня тюрьма
Которая для меня тяжесть


В воскресенье я с тобой познакомилась,
В воскресенье я тебя теряю,
Хочу, чтобы было воскресенье,
Когда я умру.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Καίτη Γκρέυ
Кэти Грей
Kaith Gkrey

Look video, clip and/or listen to audio
Γιώργος Νταλάρας
Йоргос Даларас
Giwrgos Ntalaras

Поделиться: