Άγια Νύχτα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Άγια Νύχτα
Στίχοι:
Μουσική:

Άγια Νύχτα, σε προσμένουν
με χαρά οι Χριστιανοί
και με πίστη ανυμνούμε,
το Θεό δοξολογούμε
μ' ένα στόμα, μια φωνή,
ναι, με μια φωνή


Η ψυχή μας φτερουγίζει
πέρα στ'άγια τα βουνά,
όπου ψάλλουν οι αγγέλοι
απ' τα ουράνια θεία μέλη,
στο Σωτήρα "Ωσαννά"
ψάλλουν "Ωσαννά"


Στης Βηθλεέμ ελάτε όλοι
τα βουνά τα ιερά
και μ' ευλάβεια μεγάλη
'κει που Άγιο Φως προβάλλει
προσκυνήστε με χαρά
ναι, με μια χαρά.
Holy Night
Lyrics:
Music:

Holy Night, are awaiting of you
Christians with joy
With the faith we anthem
We glorify the God
With one mouth, with one voice,
Yes, with one voice


Our soul is flittering
Firther to the saint hills
Where the angels are singing
Holy melodies from the skyes
To the Saviour
Chanting Hosanna


Come everyone to Bethlehem's
Saint hills
And with big reverence
There, where Saint Light comes up,
Bow down with joy
Yes, with joyTranslated by Marina Boronina
Святая ночь
Слова:
Музыка:

Святая ночь, тебя ожидают
С радостью Христиане
И с верой воспеваем
Бога прославляем
В один рот, в один голос
Да, в один голос


Душа наша порхает
Дальше к святым горам
Где поют ангелы
С небес божественные мелодии
Спасителю Осанну
Поют Осанну


В Вифлием приходите все
Горы святые
И с благоговением большим
Там, где Святой Свет является
Преклонитесь с радостью,
Да, с радостью.Translated by Marina Boronina
Notes
The original song is "Stille Nacht" ("Silent NIght"), they lyrics were written by Joseph Mohr in 1816, and the music - 24 Dec 1818 by Franz Xaver Gruber.
Read more: http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Night


Another famous Christmas song "Ω, έλατο" has German roots. The original song is "O Tannenbaum" ("O Christmas Tree"), it is based on a 16th-century Silesian folk song.
Albums and collections
Song Holy Night (Άγια Νύχτα) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Look video, clip and/or listen to audio
Χρήστος Σαντικάι
Христос Сантикаи
Xrhstos Santikai

Поделиться: