Φίλα με

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Φίλα με
Μουσική:
Εκτελεστής:
Κώστας Μαρτάκης

Φίλα με από τα όρια ξεφύγαμε
τον κόσμο γύρω μας τον στείλαμε
τη νύχτα ενωθήκαμε σαν αστραπές

Φίλα με από τα όρια ξεφύγαμε
τον κόσμο γύρω μας τον στείλαμε
τη νύχτα ενωθήκαμε σαν δυο φωτιές


Εγώ δεν θέλω να σαι καθώς πρέπει
δεν μ' ενδιαφέρει ποιος μπορεί να βλέπει
κάνε ο,τι θες και μην έχεις ενοχές

Τα δυο σου μάτια πάλι με κοιτάνε
κι αόρατες δυνάμεις με τραβάνε
θέλω σαν τρελός να σ' αγγίζω συνεχώς


Χωρίς καμιά ντροπή
στο τι ακολουθεί
ο έρωτας μωρό μου
τις αμαρτίες όλες μας τις ευλογεί


Εγώ δεν θέλω να σαι καθώς πρέπει
η νύχτα όλα μας τα επιτρέπει
κάνε με να δω και το λάθος για σωστό


Τα λόγια τέλειωσαν προτού αρχίσουν
τα συναισθήματά μας ας μιλήσουν
μην αντισταθείς
στο μεθύσι της στιγμής


Απόψε διώξε όλους τους καημούς σου
και ασ' την άκρη τους ενδοιασμούς σου
είσαι δική μου, είμαι δικός σου
ασ' τον ελεύθερο τον εαυτό σου


Απόψε γίνε η περίπτωση μου
η πιο μεγάλη φαντασίωση μου
είσαι δική μου είμαι δικός σου
χαλάρωσε τον αυτοέλεγχο σου


Έλα με έχει πιάσει τρέλα
μόνο εσένα θέλω
Kiss me
Music:
Performer:
Kostas Martakis

Kiss me, we exceeded the limits
The world around us we sent
In the night we have fused like lightnings

Kiss me, we exceeded the limits
The world around us we sent
In the night we have fused like two fires.


I don't want you to be as befits
I'm not interested who can see
Do everything you want, don't feel guilty.

Your two eyes again look on me
And invisible forces pull me
I want like crazy to touch you constantly


Without any shame
For what follows
Passion, my baby,
Forgives us all the sins.


I don't want you to be as befits
The night allows us everything
Make me to see my mistake as right.


Words have finished before began
Let our feelings speak
Don't resist
The intoxication of the moment


Today drive off all your sorrows
Ans leave them on the edge of your indecision
You are mine, I am yours
Set yourself free


Today happen my case
Or my biggest fantasy
You are mine, I am yours
Weaken your selfcontrol.


Come on, madness took me
Only you I want.Translated by Marina Boronina
Целуй меня
Музыка:
Исполнитель:
Костас Мартакис

Целуй меня, за пределы мы вышли,
Мир вокруг нас мы послали,
Ночью мы слились как молнии.

Целуй меня, за пределы мы вышли,
Мир вокруг нас мы послали,
Ночью слились как два огня.


Не хочу, чтобы ты была как подобает,
Меня не интересует, кто может видеть
Делай, что хочешь, и не чувствуй вины.

Твои глаза снова на меня смотрят
И невидимые силы меня тянут
Хочу, как сумасшедший, тебя касаться постоянно.


Без всякого стеснения
За то, что происходит,
Страсть, детка моя,
Грехи все нам благословляет.


Не хочу, чтобы ты была как подобает,
Ночь все нам разрешает,
Сделай так, чтобы я увидел ошибку как правильное.


Слова закончились перед тем, как начаться,
Чувства наши пусть скажут,
Не сопротивляйся
Опьянению момента.


Сегодня отгони все печали свои
И оставь их на краю нерешительности своей,
Ты моя, я твой,
Освободи себя.


Сегодня произойди случай мой
Или самая большая фантазия моя
Ты моя, я твой,
Ослабь самоконтроль свой.


Давай, меня охватило сумасшествие,
Только тебя хочу.Translated by Marina Boronina
Notes
The original song is here:

Albums and collections
Song Kiss me (Φίλα με) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Κώστας Μαρτάκης
Костас Мартакис
Kwstas Martakhs

Поделиться: