Κι όλο πίνω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Κι όλο πίνω
Εκτελεστής:
Κέλλυ Κελεκίδου

Έφυγες σαν ένα όνειρο
που ξυπνάς και έχει χαθεί
κάθε βράδυ σε ζητάω
μέσα στο ποτό
μακριά σου τη ζωή μου
νιώθω στο κενό


Κι όλο πίνω πίνω πίνω πίνω
για τα μάτια σου τα δυο
ένα ερείπιο θα γίνω
γιατί σ' αγαπώ

Κι όλο πίνω πίνω πίνω πίνω
για να πνίξω τον καημό
τη φωτιά σου όμως δεν σβήνω
θα καταστραφώ


Έκλεισες τη πόρτα πίσω σου
άνοιξες για αλλού φτερά
πως να σε ξεχάσω όμως
πες μου δε μπορώ
μακριά σου κάθε
όνειρό μου είναι μισό
And I drink all the time
Performer:
Kelli Kelekidoy

You went away like a dream
With which you wake up and which has disappeared
Every evening I search for you
In the drink
Far away from you my life
I feel in emptiness


And I drink all the time, i drink, I drink, i drink
To your eyes
I will become ruins
Because I love you

And I drink all the time, i drink, I drink, i drink
To drown the sorrow
However I don't extinguish your fire
I will perish


You closed the door behind you
You opened wings for another place
How to forget you though
Tell me, I can't
Far away from you every
My dream is halfTranslated by Marina Boronina
И все пью
Исполнитель:
Келли Келекиду

Ты ушел как сон,
С которым просыпаешься и который исчез
Каждый вечер я ищу тебя
В выпивке
Вдалеке от тебя жизнь свою
Я чувствую в пустоте


И все пью, пью, пью, пью,
За глаза твои
Руинами стану
Потому что я тебя люблю

И все пью, пью, пью, пью,
Чтобы утопить печаль
Огонь твой, однако, не тушу
Я погибну


Ты закрыл дверь за собой,
Раскрыл для иных краев крылья
Как мне тебя забыть все же
Скажи мне, я не могу
Вдалеке от тебя каждая
Мечта - половинаTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Κέλλυ Κελεκίδου
Келли Келекиду
Kelly Kelekidoy

Поделиться: