Η χαρά φέρνει χαρά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Η χαρά φέρνει χαρά
Εκτελεστής:
Χάρις Αλεξίου

Σ' έχασα απ' το πλευρό μου
και το φταίξιμο δικό μου
που φεγγάρι άλλο ήθελα να βρω
Σ' έχασα μα που να ξέρω
πως θα έψαχνα να φέρω
πάλι πίσω τον μισό μου εαυτό.


Αφού η χαρά φέρνει χαρά
κι ο πόνος πάντα πόνο
για μια φορά σε πλήγωσα
κι ακόμα το πληρώνω
Αφού η ζωή γεννάει ζωή
κι ο θάνατος σκοτάδι
εγώ θα πέθαινα η τρελή
για ένα ακόμα βράδυ


Σ' έχασα η καρδιά το ξέρει
νύχτωσε ένα μεσημέρι
κι έγινε το σπίτι ένα σύννεφο
Σ' έχασα η ζωή μου τρέχει
κι είσαι ο λόγος που αντέχει
να 'ρθει εκείνη η ώρα να σε ξαναδώ
Радость приносит радость
Исполнитель:
Харис Алексиу

Я тебя потеряла со стороны своей
И это моя ошибка
Что луну другую я хотела найти
Я тебя потеряла, но откуда мне знать,
Что я тебя искала, чтобы принести
Снова назад половину себя.


Поскольку радость приносит радость,
А боль - всегда боль
Один раз я тебя ранила
И все еще это оплачиваю
Если жизнь рождает жизнь
А смерть темноту
Я умерла бы, сумасшедшая,
За еще один вечер.


Я тебя потеряла, сердце это знает
Наступила ночь однажды в полдень
И стал дом облаком
Я тебя потеряла, жизнь моя течет
И ты причина, по которой она выдерживает
Пусть придет тот час, когда я тебя снова увижу.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Joy brings joy (Η χαρά φέρνει χαρά) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Поделиться: