Αν είσαι πλάι μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αν είσαι πλάι μου

Αν είσαι πλάι μου μπορώ
το φόβο να νικήσω
τον κόσμο ν' αγαπήσω
κι ίσως ν' αγαπηθώ

Αν είσαι πλάι μου μπορώ
να μ' αντιμετωπίσω
τη μοίρα μου να ορίσω
να μεταμορφωθώ


Μόνος μου πώς να πορευτώ
και πού να επιστρέψω
χωρίς εσένα είμαι μισός
κι ίσως να μην αντέξω


Αν είσαι πλάι μου μπορώ
τη μάχη να κερδίσω
να μην εγκαταλείψω
να μην παγιδευτώ

Αν είσαι πλάι μου μπορώ
τον ήλιο ν' αντικρίσω
να μην ξαναγυρίσω
σε τόπο σκοτεινό
If you are close to me

If you are close to me
I can win the fear
I can come to love the world
And maybe to be loved

If you are close to me
I can face myself
To rule the destiny
And to change myself


How to go on alone
And where to come back,
Without you I am a half
And maybe I will not get through


If you are close to me
I can win the battle,
Not to leave,
Not to get trapped

If you are close to me I can
Face the sun,
Not to come back again
To dark placeTranslated by Marina Boronina
Если ты рядом со мной

Если ты рядом со мной, я могу
Страх победить,
Мир полюбить
И быть любимым может быть.

Если ты рядом со мной, я могу
Встретиться с собой лицом к лицу,
Судьбой повелевать
И измениться.


Как мне одному пройти дальше
И куда мне возвращаться
Без тебя я лишь половина
И не выстою, пожалуй.


Если ты рядом со мной, я могу
Выиграть сражение
Не оставляя его и
Избежав ловушки.

Если ты рядом со мной, я могу
Смотреть прямо на солнце
Не возвращаться снова
Во тьму.Translated by Constantin Semeonov
Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: