Καθρέφτης

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Καθρέφτης

Μην προσπαθείς να κρυφτείς απ' το φως
ξέρω τι σκέφτεσαι, μα δεν ξέρω πως
όταν φοράς το χαμόγελο αυτό
τους ξεγελάς όλους μα εγώ


Ξέρω πότε είσαι καλά
και πότε δεν είσαι
πότε γελάς,
πότε πονάς,
πότε προσποιείσαι
κι αν κάτι έμαθα όσο ζω
ξέρω καλά να σ' αγαπώ
μεσ' στα λάθη σου,
σ' αγαπώ


Μην προσπαθείς να κρυφτείς από 'μας
είμαι ο καθρέφτης σου, μην το συζητάς
μπορεί το στόμα να λέει "ως εδώ"
όμως στο βλέμμα σου στέκομαι εγώ
Mirror

Don't try to hide from the light
I know, what are you thinking about, but I don't know how
When you wear this smile
You trick all of them, but I


I know, when you are fine
And when you are not
When you smile,
When you are hurt,
When you pretend
And if I've learned something as long as I live,
I know well to love you
Among your mistakes,
I love you


Don't try to hide from us
I'm your mirror, don't discuss it
The mouth can say "up to here"
But I stand on your sightTranslated by Marina Boronina
Зеркало
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

Не пытайся спрятаться от света
Я знаю, о чем ты думаешь, но я не знаю, как
Когда ты носишь улыбку эту,
Всех ты обманываешь, но я


Знаю, когда тебе хорошо
И когда нет
Когда смеешься,
Когда тебе больно,
Когда притворяешься
И если я чему-то научился, пока я жив
Я знаю хорошо, тебя любить
Среди ошибок твоих,
Я люблю тебя


Не пытайся спрятаться от нас
Я зеркало твое, это не обсуждай
Может, губы говорят "до этого места"
Но на взгляде твоем останавливаюсь яTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Mirror (Καθρέφτης) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Поделиться: