Λάθος εποχή

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Λάθος εποχή
Εκτελεστής:
Πέτρος Γαϊτάνος

Λάθος εποχή ήταν να βρεθούμε
Λάθος εποχή είναι αυτή που ζούμε
Τι να πω εγώ,
τι να πεις κι εσύ

Λάθος εποχή τ' όνειρο τελειώνει
λάθος εποχή τι να ξημερώνει
Ποιος μπορεί να πει,
ποιος μπορεί να δει;


Κι έτσι σ' αγαπώ
κι έτσι σε αγγίζω
κι αν σε χάνω εδώ
κάπου σε κερδίζω


Λάθος εποχή ξεκινάμε πάλι
Λάθος εποχή πάμε για μιαν άλλη
Φτάνει εγώ κι εσύ
να 'μαστε μαζί
Wrong time
Performer:
Petros Gaitanos

Wrong time we met
Wrong time is that what we live
What can I say?
What can you say?

Wrong time the dream is running out
Wrong time, what will come on
Who can tell?
Who can see?


And I love you like that,
And I touch you like that
And If I lose you here,
Somewhere I win you


Wrong time, let's begin again
Wrong time, let's go for another
It's enough for me and you
To be togetherTranslated by Marina Boronina
Неподходящее время
Исполнитель:
Петрос Гайтанос

В неподходящее время мы встретились
Неподходящее время то, что мы проживаем
Что мне сказать,
Что сказать и тебе?

В неподходящее время мечта заканчивается
Неподходящее время, чему рассветать
Кто может сказать,
Кто может увидеть?


И так я тебя люблю,
И так я тебя касаюсь
И если я тебя теряю здесь,
Где-то я тебя получаю


В неподходящее время, начнем снова
Неподходящее время, пойдем за другим
Достаточно, чтобы ты и я
Были вместеTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Wrong time (Λάθος εποχή) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Πέτρος Γαϊτάνος
Петрос Гайтанос
Petros Gaitanos

Поделиться: