Πως μπορείς

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πως μπορείς
Μουσική:
Νίκος Βέρτης
Εκτελεστής:
Φανή Δρακοπούλου

Δικαιολογίες μη σκεφτείς
δεν θέλω λέξη να μου πεις
Όλα τελειώσανε για μας
τι θέλεις τι ζητάς
τι θέλεις τι ζητάς

Όνειρο ήσουν τελικά
και οσο και αν θέλει η καρδιά
Ψέμα μην πεις μη με πονάς
μη πεις πως μ' αγαπάς
μη πεις πως μ' αγαπάς


Πως μπορείς πως μπορείς
να 'σαι αλλού και εδώ να ζεις
Να μου λες πως μ' αγαπάς
πες μου πως τολμάς

Πως μπορείς πως μπορείς
ποια καρδιά ζητάς να βρεις
Όλα τέλειωσαν για μας
πίσω μη γυρνάς,
πίσω μη γυρνάς


Μ' άφησες μόνη μια βραδιά
χωρίς μια λέξη δίχως γεια
Και τώρα θες να ξαναρθείς
ότι έχασες να βρεις,
ότι έχασες να βρεις

Όσο και αν μου' κανες κακό
να σε ξεχάσω προσπαθώ
Όσο πολύ και αν σ' αγαπώ
και εγώ θα σ' αρνηθώ
και εγώ θα σ' αρνηθώ
How can you
Performer:
Fani Drakopoulou

Don't think about justification
I don't want you to tell me a word
Everything is finished for us
What do you want, what do you look for
What do you want, what do you look for

You were a dream after all
And however much the heart wants
Don't tell lies, don't hurt me,
Don't tell me that you love me
Don't tell me that you love me


How can you, how can you
To be at another place and to live here
To tell me, that you love me
Tell me, how dare you

How can you, how can you
What heart do you look for to find
Everything is finished for us
Don't come back
Don't come back


You left me one evening
Without a word, without "bye"
And now you want to come again
To find what you have lost
To find what you have lost

However much you have hurt Me
I try to forget you
However much I love you
I will deny from you
I will deny from youTranslated by Marina Boronina
Как ты можешь
Исполнитель:
Фани Дракопулу

Об оправдании не думай
Я не хочу и слова чтобы ты мне говорил
Все закончено для нас
Что ты хочешь, чего ищешь
Что ты хочешь, чего ищешь

Ты был мечтой в конечном счете
И как бы ни хотело сердце
Лжи не говори, не причиняй мне боль
Не говори, что ты меня любишь
Не говори, что ты меня любишь


Как ты можешь, как ты можешь
Быть в другом месте и здесь жить
Мне говорить, что меня любишь
Скажи мне, как ты смеешь

Как ты можешь, как ты можешь
Какое сердце ты ищешь, чтобы найти
Все закончилось для нас
Обратно не возвращайся
Обратно не возвращайся


Ты меня оставил одним вечером
Без слова, без "пока"
И теперь хочешь снова придти
Что потерял, обрести
Что потерял, обрести

Сколько ты бы мне ни делал плохого
Я тебя забыть пытаюсь
Как бы сильно я тебя ни любила
И я от тебя откажусь
И я от тебя откажусьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Φανή Δρακοπούλου
Фани Дракопулу
Fanh Drakopoyloy

Поделиться: