Χέρια ψηλά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Χέρια ψηλά

Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει αγάπη
όλοι μια λέξη λένε κι είν αρκετή
Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι
που κάνει δυο κορμιά να αντέχουνε μαζί


Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω,
έλα να πάμε απ'την αγάπη πιο πάνω
Χέρια ψηλά δως μου να ανέβω
Σ'ένα θεό, σε σένα τώρα πιστεύω

Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω,
έλα να πάμε απ'την αγάπη πιο πάνω
Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου,
έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου


Όλος ο κόσμος γύρω λέει σ'αγαπάω
όμως για μας δε φτάνει μόνο ένα φιλί
Μαζί σου έμαθα τα ρήματα να σπάω,
δες πόσα σ'αγαπώ φωνάζει η σιωπή
Hands up

I don't know, my love, what love means
Everybody says one word and it is enough
With you I've learned how to search that something
That makes two bodies to stand each other


Hands up, and I'll reach everything
Let's go higher than love
Hands up, give me to go higher
In god, in you I now trust

Hands up, and I'll reach everything
Let's go higher than love
Hands up and I am with you
So in life I win your life


All the world around says "I love you"
But for us one kiss is not enough
With you I've learned how to brake verbs
Look how many "I love you" the silence shoutsTranslated by Marina Boronina
Руки вверх
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

Я не знаю, сердце мое, что значит любовь
Все одно слово говорят, и этого достаточно
С тобой я узнал, как искать то нечто,
Что заставляет два тела держаться вместе


Руки вверх, и я всего достигну,
Давай пойдем еще выше любви,
Руки вверх, дай мне подняться,
В бога, в тебя сейчас я верю

Руки вверх, и я всего достигну,
Давай пойдем еще выше любви,
Руки вверх, и я с тобой,
Так я выигрываю в жизни твою жизнь


Весь мир вокруг говорит "я люблю тебя"
Но нам не хватает только одного поцелуя.
С тобой я научился глаголы ломать,
Глянь, сколько "я люблю тебя" кричит тишинаTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Hands up (Χέρια ψηλά) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Поделиться: