Όσο έχω εσένα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Όσο έχω εσένα

Όσο χαμηλά κι αν έχω πέσει μάτια μου
δε με νοιάζει αφού έχω εσένα
Γιατί εσύ μαζεύεις τα κομμάτια μου
κι απ' την αρχή τα φτιάχνεις ένα ένα


Όσο έχω εσένα δε φοβάμαι κανέναν
της αγάπης τα φρένα έχουν σπάσει για μένα
Όσο έχω εσένα δε φοβάμαι κανέναν
μάτια μου


Μες στα όνειρα μου σ' έχω κλείσει μάτια μου
στα όνειρα που έκανα για σένα
και όταν γκρεμίζουν της αγάπης τα παλάτια μου
απ' την αρχή τα χτίζεις ένα ένα
As long as I have you

As low I may have fallen, my dear
I don't care as I have you
Because you gather my pieces
And from the beginning you make them one by one


As long as I have you I'm not afraid of anyone
The breaks of love are broken for me
As long as I have you I'm not afraid of anyone
My dear


I have enclosed you in my dreams, my dear
In the dreams, which I have made for you
And when my palaces of love ruin
From the beginning you build them one by oneTranslated by Marina Boronina
Пока ты у меня есть

Как бы низко ни падал я, сердце мое
Меня не волнует, ведь есть ты у меня
Потому что ты собираешь кусочки мои
И сначала ты их составляешь один за одним


Пока ты у меня есть, я не боюсь никого
Любви тормоза сломались для меня
Пока ты у меня есть, я не боюсь никого
Сердце мое


В мечты мои я тебя заключил, сердце мое
В мечты, которые я создал для тебя
И когда разрушаются любви дворцы мои
Сначала ты их строишь одним за однимTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σάκης Ρουβάς
Сакис Рувас
Sakhs Roybas

Поделиться: