Τι κάναμε

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τι κάναμε
Εκτελεστής:
Νίκος Μακρόπουλος

Εμείς που ορκιστήκαμε
για έρωτα και αγάπη
Χθες βράδυ σκοτωθήκαμε
και απότομα βρεθήκαμε
στου ουρανού την άκρη


Τι κάναμε
τον ποιο ωραίο έρωτα πικράναμε
Τι κάναμε
Τι κάναμε
τη γη κάτω από τα πόδια μας την χάναμε
κι αντί να αγκαλιαστούμε, αέρα πιάναμε
Τι κάναμε


Εμείς που ανεβάσαμε
τον έρωτα στα αστέρια
Χθες βράδυ χωριστήκαμε
και απότομα βρεθήκαμε
και οι δυο σε ξένα χέρια
What have we done

We, who have sworn
For passion and love
Yesterday evening killed each other
And suddenly found each other
At the edge of the sky


What have we done
The most beautiful love we made bitter
What have we done
What have we done
The earth under our feet, we lost it
And instead of embracing each other we clutched the air
What have we done


We, who have risen
The love to the stars
Yesterday evening we split
And suddenly we found each other
Both in strange handsTranslated by Marina Boronina
Что мы наделали
Исполнитель:
Никос Макропулос

Мы, кто поклялись
Страсти и любви
Вчера вечером друг друга убили
И внезапно нашли друг друга
На краю неба


Что мы наделали
Самую прекрасную любовь огорчили
Что мы наделали
Что мы наделали
Землю под ногами нашими теряли
И вместо того, чтобы обнять друг друга, за воздух хватались
Что мы наделали


Мы, кто вознесли
Любовь к звездам
Вчера вечером расстались
И внезапно нашли друг друга
Обоих в чужих рукахTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song What have we done (Τι κάναμε) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Μακρόπουλος
Никос Макропулос
Nikos Makropoulos

Поделиться: