Με μια αγκαλιά τραγούδια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Με μια αγκαλιά τραγούδια

Με μια αγκαλιά τραγούδια θα 'ρθω να σε βρω
Μέθυσα από σένα, μόνος μου παραμιλώ
Στο σκοτάδι ποιος ο δρόμος για το φως
Ποια της καρδιάς σου η οδός κι ο αριθμός;


Με μια αγκαλιά τραγούδια θα 'ρθω να σε βρω
Κομμένοι σαν λουλούδια είμαστε κι οι δυο
Η νύχτα χαρακίρι, τ' όνειρο πικρό
Κάνε μου το χατήρι μέσα σου να μπω
Με μια αγκαλιά τραγούδια θα 'μαι εδώ


Με μια αγκαλιά τραγούδια θα 'ρθω να σε βρω
Μέθυσα από σένα, πλημμυρίζει το μυαλό
Στο σκοτάδι ποιος ο δρόμος για το φως
Ποια της καρδιάς σου η οδός κι ο αριθμός;
With an armful of songs

With an armful of songs I will come to find you
I'm intoxicated from you, I rave at myself
In the darkness where is the road to the light?
What street and number does your heart have?


With an armful of songs I will come to find you
We both are cut like flowers
The night hara-kiri, the bitter dream
Do me a favor for me to come inside you
With an armful of songs I will be here


With an armful of songs I will come to find you
I'm intoxicated from you, the mind is overfilled
In the darkness where is the road to the light?
What street and number does your heart have?Translated by Marina Boronina
С охапкой песен
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

С охапкой песен я приду к тебе
Я опьянен тобой, сам говорю с собой.
В темноте где дорога к свету?
У твоего сердца какая улица и дом?


С охапкой песен я приду к тебе.
Срезаны как цветы оба мы с тобой.
Ночь-харакири, горький сон,
Сделай мне одолжение - внутрь тебя войти.
С охапкой песен я буду здесь


С охапкой песен я приду к тебе.
Я опьянен тобой, переполнен разум.
В темноте где дорога к свету?
У твоего сердца какая улица и дом?Translated by Yuliana Masimova
Albums and collections
Song With an armful of songs (Με μια αγκαλιά τραγούδια) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Поделиться: