Παιδιά της Ελλάδος παιδιά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Παιδιά της Ελλάδος παιδιά

Μεσ’ τους δρόμους τριγυρνάνε
οι μανάδες και κοιτάνε
ν’ αντικρίσουνε,
τα παιδιά τους π’ ορκιστήκαν
στο σταθμό όταν χωριστήκαν
να νικήσουνε.

Μα για `κείνους που `χουν φύγει
και η δόξα τους τυλίγει,
ας χαιρόμαστε,
και ποτέ καμιά ας μη κλάψει,
κάθε πόνο της ας κάψει,
κι ας ευχόμαστε:


Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να `ρθετε ξανά.


Λέω σ’ όσες αγαπούνε
και για κάποιον ξενυχτούνε
και στενάζουνε,
πως η πίκρα κι η τρεμούλα
σε μια τίμια Ελληνοπούλα,
δεν ταιριάζουνε.

Ελληνίδες του Ζαλόγγου
και της πόλης και του λόγγου
και Πλακιώτισσες,
όσο κι αν πικρά πονούμε
υπερήφανα ας πούμε
σαν Σουλιώτισσες.


Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να `ρθετε ξανά.

Με της νίκης τα κλαδιά,
σας προσμένουμε παιδιά
Children, of Greece children

Among the roads wonder
Mothers and the look
To meet
Their children, who made an oath
When were parting on the station
To win

But for those, who has gone
And the glory wraps them
Let us rejoice
And let no one ever cry
Let her burn every her pain
And let us bless


Children, of Greece children
Who fight severely up in mountains
Children, to sweet Mother of God
We all pray for you to come back again


And I say to all those, who love
And doesn't sleep night for someone
And sigh,
That the bitterness and fear
To a honorable Greek woman
Do not suit

Greek women of Zalongo
And of the city, and of the forest
And Plaka residents
However bitterly we feel pain
Let us say proudly
As Souliot women


Children, of Greece children
Who fight severely up in mountains
Children, to sweet Mother of God
We all pray for you to come back again

With the branches of victory
We are waiting for you, children.Translated by Marina Boronina
Дети, Греции дети

Посреди дорог скитаются
Матери и смотрят
Чтобы встретить
Детей своих, что поклялись
На вокзале, когда расставались,
Победить

Но за тех, кто ушли
И слава их окутывает,
Давайте порадуемся
И никогда ни одна пусть не заплачет
Любую боль свою пусть сожжет
И давайте благословим


Дети, Греции дети
Что жестоко сражаетесь в горах
Дети, милой Богородице
Мы молимся все, чтобы вы вернулись снова


Я говорю, всем тем, кто любит
И о ком-либо не спят ночами
И вздыхают
Что горечь и страх
Почтенной гречанке
Не подходят

Гречанки Залонго
И города, и леса
И жительницы Плаки
Как бы больно нам ни было
Гордо давайте скажем
Как сулиотиссы


Дети, Греции дети
Что сурово сражаетесь в горах
Дети, милой Богородице
Мы молимся все, чтобы вы вернулись снова

С победы ветвями
Мы вас ждем, дети.Translated by Marina Boronina
Notes
During the Souliote War a small group of Souliot women and their children were trapped by Ali's troops in the mountains of Zalongo in Epirus. In order to avoid capture and enslavement, the women threw their children first and then themselves off a steep cliff, committing suicide.
Look video, clip and/or listen to audio
Σοφία Βέμπο
София Вембо
Sofia Bempo

Look video, clip and/or listen to audio
Γιώτα Νέγκα
Йота Нега
Giwta Negka

Поделиться: