Φωνές

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Φωνές

Γιατί δεν είσαι εδώ
να σ’ αγαπώ
κάτω απ’ τ’ αστέρια

Γιατί δεν είσαι εδώ
να σε κρατώ
στα δυο μου χέρια

Γιατί σε μια στιγμή
γίναν βροχή
τα καλοκαίρια


Φωνές, ακούω φωνές
τα λόγια του χτες
γλυκές αναμνήσεις

Φωνές, ακούω φωνές
μου λένε πως κλαις
και θες να γυρίσεις


Γιατί δεν είσαι εδώ
να σ’ αγαπώ


Φωνές


Γιατί δεν είσαι εδώ
να κρατηθώ
πάλι από σένα

Γιατί δεν είσαι εδώ
να ονειρευτώ
μαζί με σένα

Γιατί σε μια βραδιά
γίναν ξανά
όλα ένα ψέμα
Voices

Why you are not here
For me to love you
Under the stars

Why you are not here
For me to hold you
In my both hands

Why in one moment
The summers
Became rain


Voices, I hear voices
Yesterday words
Sweet memories

Voices, I hear voices
They tell me, that you cry
And want to come back


Why you are not here
For me to love you


Voices


Why you are not here
For me to be held up
Again by you

Why you are not here
For me to dream
Together with you again

Why in one evening
Everything became
Again lieTranslated by Marina Boronina
Голоса

Почему ты не здесь
Чтобы мне тебя любить
Под звездами

Почему ты не здесь
Чтобы мне тебя держать
В руках моих

Почему в один миг
Стали дождем
Летние дни


Голоса, я слышу голоса
Слова вчерашние
Сладкие воспоминания

Голоса, я слышу голоса
Они мне говорят, что ты плачешь
И хочешь вернуться


Почему ты не здесь
Чтобы мне тебя любить


Голоса


Почему ты не здесь
Чтобы мне держаться
Снова за тебя

Почему ты не здесь
Чтобы мне мечтать
Вместе с тобой

Почему в один вечер
Стало снова
Все ложьюTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Κώστας Χαριτοδιπλωμένος
Костас Харитодипломенос
Kwstas Xaritodiplwmenos

Поделиться: