Τις νύχτες

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τις νύχτες
Μουσική:
Λουκάς Θάνου
Εκτελεστής:
Νίκος Ξυλούρης

Τις νύχτες σκάβαμε κρυφά
μια υπόγεια σήραγγα
μ’ ένα σουγιά, μ’ ένα πιρούνι,
με τα νύχια

Σκάβαμε τις πέτρες
ξέροντας πως θα φτάσουμε
το πολύ ως τη θάλασσα


Κι όμως μας ήταν ανάγκη να βλέπουμε
τα χέρια μας να ζούνε


Μου ήταν ανάγκη να βλέπω
πως κοντεύω πόντο πόντο
να σε φτάσω
In the nights
Performer:
Nikos Ksiloyris

In the nights we were digging
An underground tunnel
With a pocketknife, with a fork,
With the nails

We were digging the stones,
Knowing that we will reach
The sea at the outside


However, we had need to see
Our hands to live


I had need to see
How I approach centimeter by centimeter
Еo reach youTranslated by Marina Boronina
Ночами
Музыка:
Лукас Фану
Исполнитель:
Никос Ксилурис

Ночами мы копали тайно
Подземный туннель
Карманным ножом, вилкой,
Ногтями

Мы копали камни,
Зная, что мы достигнем
Самое большее - моря


Однако, нам было необходимо видеть
Как руки наши живут


Мне было необходимо видеть
Как приближаюсь я сантиметр за сантиметром
К тебеTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Ξυλούρης
Никос Ксилурис
Nikos Ksyloyrhs

Поделиться: