Γιώργος Κατσαρός

Giwrgos Katsaros

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Μουσική
Глубокие воды
Deep waters
Дождь
Rain
Сын мой, сын мой, сын мой
My son, my son, my son
Страсть моя неповторимая
My inimitable love
Каждая гавань и печаль
Every port and sorrow
Вино, море и мой парень
Wine, sea and my boy
Резервист
The reservist
Воздушный змей
The kite
Мы взяли Аргирокастро
We have taken Argirokastro
Уста мои горькие
My bitter lips
Китиру никогда мы не найдем
We will never find Kythira
Какая жалость (Всю жизнь)
How pity (Whole life)
Поделиться: