Πρόσφατες καταχωρήσεις

12 ερωτικές στιγμές, 1974

τραγούδια με μεταφράσεις
Πληροφορίες για το δίσκο
Τραγούδια με μεταφράσεις
Поделиться: