Μάνος Λοΐζος

Manos Loizos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Σημείωση
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=34170
Τραγούδια
Доброе утро, солнце
Good morning, sun
Даже если глаза твои
Even if your eyes
Дорога
The road
Я следую за тобой
I follow you

Μουσική
Пусть бы у тебя не было столько ошибок
I wish you had not made so many mistakes
Десять молодцев
Ten fine young men
Дельфин дельфинчик
Dolfin, little dolfin
Я не полюблю снова
I will not love again
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Зейбекико Евдокии
Zeibekiko of Eudokia
Русалка
Mermaid
Работа делает мужчиной
Working is what makes men
Солнце мое, я тебя прошу
My sun, I beg you
Доброе утро, солнце
Good morning, sun
Доброе утро, солнце
Good morning, sun
Даже если глаза твои
Even if your eyes
Дорога
The road
Все тебя напоминает
All reminds you
Когда видите, что я плачу
When you see me crying
Застыла труба
The chimney has become cold
Лодочка Борновы
The small boat of Bornova
Я следую за тобой
I follow you
Ничего не пропало
Nothing is lost
Старые часы
Old clocks
Третья мировая
Third World War

Στίχοι
Доброе утро, солнце
Good morning, sun
Я следую за тобой
I follow you
Поделиться: