Γεια

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Γεια
Εκτελεστής:
Δέσποινα Βανδή

Πόσο σε θέλω
Πόσο μου λείπεις
Γύρισε πίσω
Γιατί σου λέω


Δεν μπορώ χωρίς εσένα
Και δε ζω γύρνα σε μένα
Θα χαθώ θα σου πεθάνω
Αν δε σε δω
Привет
Исполнитель:
Деспина Ванди

Как я тебя хочу,
Как я по тебе скучаю,
Вернись назад,
Потому что я тебе говорю


Я не могу без тебя,
И я не живу, вернись ко мне,
Я исчезну, я убью тебя,
Если я тебя не увижу.Автор перевода: Марина Боронина
Hi
Performer:
Despina Vandi

How much I want you,
how much I miss you,
come back,
because I tell you


I can't without you,
and I don't live, come back to me,
I will get lost, I will kill you,
if I don't see you.Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Что ж, не самая длинная песня =)
Альбомы и сборки
Песня Привет (Γεια) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δέσποινα Βανδή
Деспина Ванди
Despoina Bandh

Поделиться: