Γεια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Γεια
Εκτελεστής:
Δέσποινα Βανδή

Πόσο σε θέλω
Πόσο μου λείπεις
Γύρισε πίσω
Γιατί σου λέω


Δεν μπορώ χωρίς εσένα
Και δε ζω γύρνα σε μένα
Θα χαθώ θα σου πεθάνω
Αν δε σε δω
Hi
Performer:
Despina Vandi

How much I want you,
how much I miss you,
come back,
because I tell you


I can't without you,
and I don't live, come back to me,
I will get lost, I will kill you,
if I don't see you.Translated by Marina Boronina
Привет
Исполнитель:
Деспина Ванди

Как я тебя хочу,
Как я по тебе скучаю,
Вернись назад,
Потому что я тебе говорю


Я не могу без тебя,
И я не живу, вернись ко мне,
Я исчезну, я убью тебя,
Если я тебя не увижу.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Hi (Γεια) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δέσποινα Βανδή
Деспина Ванди
Despoina Bandh

Поделиться: