Ονειρεύομαι ακόμα μαμά, 2011


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Ευρυδίκη Эвридики


Песни из альбома
Λάθος άνθρωποι Ошибочные люди
Μια ζωή για 'μένα Одна жизнь для себя