Κάτι συμβαίνει, 1985


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κάτι συμβαίνει - 1985 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/kh9p2vsuk

Песни из альбома
Δώδεκα Двенадцать
Σαν και μένα καμιά Как я ни одна