Κίτρινο γαλάζιο, 1979


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Κίτρινο γαλάζιο - 1979 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси


Песни из альбома
Μ' αγαπάς Ты меня любишь