Τροφή για τα θηρία, 1999


песни альбома с переводами


Исполнители альбома
Ξύλινα Σπαθιά Xylina Spathia


Песни из альбома
Τώρα αρχίζω και θυμάμαι Теперь я начинаю вспоминать