Γιώργος Χατζηνάσιος


Giwrgos Xatzhnasios

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΜουσική
Прикосновение души
Touch of soul
Открой окно
Open the window
Пусть говорят
Let them say
Бессовестная
Shameless
Я бы хотела, чтобы ты был (Любовь моя)
I would have liked you to be (My love)
Я буду тебя любить
I will love you
Салоники, выходной и апрель
Thessaloniki, weekend and April
Иной раз
Some time
Урок сольфеджио
Solfeggio lesson
Меня зовут Йоргос
They call me Yorgos
Маленькие восстания
Small rebellions
Были бы у меня твои годы
I wish I had your years
Пусть играет транзистор
Let the transitor play
Человечек
The little man
То, как я полюбил тебя
The way I loved you
Проходит моя жизнь напрасно
My life goes unfairly
Садись на метро
Take the metro
Кто сравнится с тобой
Who can be compared with you
Как же я тебя люблю
How much I love you
Как
How
Сегодня
Today
Прости, что я очень тебя любила
I am sorry that I loved you so much
Голубые твои письма
Your light blue letters
Что ты хочешь, чтобы я сделал
What do you want me to do
Как хорошо
How good
Мальчик с бубном
The boy with the drum
Тело, которое ты разыскиваешь
The body you are looking for