Ιωσήφ Σαρασίδης

Iosif Sarasidis

list of songs with translations, biography, discographyMusic for the songs
Ты ошибка жизни моей
Yoy are mistake of my life
Но куда мне идти
But where to go
Где ты находишься
Where are you

Lyrics for the songs
Но куда мне идти
But where to go
Поделиться: