Ένα καλοκαίρι

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ένα καλοκαίρι
Εκτελεστής:
Αφροδίτη Μάνου

Ένα καλοκαίρι
η αγάπη χάθηκε.
Πάγωσε τ’ αγέρι
ρόδο που μαράθηκε.
Κι η χαρά μας έσβησε
τη νύχτα ξαφνικά
μες στο σκοτάδι.
Ένα αστέρι έδυσε μακριά
πριν να χαράξει η αυγή.


Ένα καλοκαίρι
πέρασε δε στάθηκε.
Τ’ άσπρο περιστέρι
μες στην μπόρα χάθηκε.
Χάθηκε η χαρά μου,
σβήσαν τα όνειρά μου
κι ήρθε στην καρδιά μου
παγωνιά.
Одним летом
Исполнитель:
Афродити Ману

Одним летом
Любовь потерялась
Замер ветер
Роза, которая засохла
И наша радость погасла
Ночью, внезапно
Во тьме.
Одна звезда зашла далеко
Перед тем, как наступил рассвет


Одно лето
Прошло, не остановилось
Белый голубь
Потерялся в буре
Потерялась моя радость
Погасли мои мечты
И пришел в мое сердце
ХолодTranslated by Polina Nekoz
Look video, clip and/or listen to audio
Αφροδίτη Μάνου
Афродити Ману
Afrodith Manou

Поделиться: