Μακριά από την πόλη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μακριά από την πόλη
Εκτελεστής:
Μίμης Χρυσομάλλης

Μακριά από την πόλη
σε μια συνοικία
έχω δικά μου τρία δωμάτια,
χωλ και κουζίνα,
καλά όλα κι άγια,
ησυχία, τάξη κι ασφάλεια.


Δική μου δουλίτσα
με μια βιοτεχνία,
μήνα το μήνα δίχως κεσάτια.
Τα φέρνω στα ίσα,
καλά όλα κι άγια,
ησυχία, τάξη κι ασφάλεια.


Καλά τα ’χω μ’ όλους,
εμπόρους κι εφόρους,
δεν θα πεινάσει η οικογένεια.
Που λέει ο λόγος,
καλά όλα κι άγια,
ησυχία, τάξη κι ασφάλεια.
Далеко от города
Исполнитель:
Мимис Хрисомаллис

Далеко от города
В одном квартале,
У меня есть мои три комнты,
Холл и кухня,
Хорошо все и благочестиво,
Покой, порядок и надежность.


Моя работушка,
Ремесло,
Месяц за месяцем без застоя,
Я все веду точно,
Хорошо все и благочестиво,
Покой, порядок и надежность.


В ладу я со всеми,
Торговцами и инспекторами,
Не голодает семья.
Как говорится,
Хорошо все и благочестиво,
Покой, порядок и надежность.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Far from the city (Μακριά από την πόλη) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μίμης Χρυσομάλλης
Мимис Хрисомаллис
Mimhs Xrysomallhs

Поделиться: